به SMT IRAN خوش آمدید

توسعه و فروش تجهیزات و ماشین آلات SMT در ایران

info@smtiran.com

جانمایی و نصب دستگاه های مونتاژ برد
آموزش کار با دستگا ها و فرآیند تولید
آموزش برنامه نویسی دستگاه ها