به SMT IRAN خوش آمدید

توسعه و فروش تجهیزات و ماشین آلات SMT در ایران

info@smtiran.com

مشاوره جهت تامین تجهیزات سالن های مونتاژ و دستگاه های مورد نیاز مونتاژ برد
معرفی تجهیزات و دستگاه با توجه به نوع محصول و تیراژ مورد نظر