به SMT IRAN خوش آمدید

توسعه و فروش تجهیزات و ماشین آلات SMT در ایران

info@smtiran.com

In-Line Automatic Optical Inspection systems

In-Line Automatic Optical Inspection systems   Automatic Optical Inspection of PCB assemblies .................. test your PCB’s optically and replace manual…