به SMT IRAN خوش آمدید

توسعه و فروش تجهیزات و ماشین آلات SMT در ایران

info@smtiran.com

YSP

High-speed High-precision Universal High-end Printer   11 sec/cycle* Line-tactHigh-speed printing capability 3σ:+/-0.005mmRepeatability of positioning PSC system (PSC : Print Stability Control) 3S head(3S : Swing Single Squeegee)Printing attack angle variable L600mm…